خرابی دوربین مداربسته و سیستم نظارت تصویری

خرابی دوربین مداربسته ارائه خدمات پس از فروش به مشتریان یکی از وظایف اصلی زرین سیستم است. فعالیت های مرتبط با خدمات و تعمیرات سیستم نظارتی عبارتند از : تعمیرات دوربین مداربسته و سیستم های وابسته ارائه سرویس و خدمات مرتبط با سیستم های نظارت تصویری از جمله تعمیرات دوربین مداربسته و دستگاه DVR و[…]